Video otomatik başlamazsa lütfen butonuna tıklayınız!
 

DEĞERLERİMİZ

Anasayfa    

Kurumsal

Üstlendiğimiz görevi ifa ederken bize yol gösteren ve rehberlik eden vazgeçilmez değerlerimiz:


• Evrensel insan haklarına saygı ve ‘önce insan’ anlayışı,
• Faaliyetlerini sosyal çevrenin değerlerini de dikkate alarak sürdürmek,
• Topluma karşı sorumluluk duygusu ve çevreye saygı,
• Kalite ve güvenilirlik odaklı çağdaş çalışma anlayışı,
• Müşteri odaklı düşünme ve çalışma,
• Sürekli gelişim; yenilikçi, akılcı ve sistematik çalışma,
• Fikirlerin rahatlıkla konuşulduğu özgür ve dinamik bir çalışma ortamı,
• Yönetimde eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk anlayışı,
• Yüksek ahlâk değerlerini kurumsal kimlikle bütünleştirmek,
• Din, dil, ırk, cinsiyet ve bedensel sağlık ayırt etmeksizin işe alma ve hizmet etme,
• ‘Güven’ kelimesiyle anılan bir kurum ve kültürü oluşturmak.