Video otomatik başlamazsa lütfen butonuna tıklayınız!
 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Anasayfa    

Kariyer

Amacımız

Perakende sektörünün öncüsü ve sözcüsü olma misyonu çerçevesinde, bu amaca ulaştıracak en önemli kaynağımızın ve değerimizin insan olduğu bilinci içerisinde kaliteyi, müşteri memnuniyetini ve sürekli gelişmeyi amaç edindik.

Hedeflerimize taşıyacak ve hizmetimizi farklı kılacak insan değerini objektif, etik ilkeler çerçevesinde bir araya getiririz.

Çalışan mutluluğumuzu öncelikleriz. Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı şirket hedef ve stratejilerimizle uyumlu şekilde çalışanlarımızı motive eder, bağlılığını sürekli kılıcı uygulamalar geliştiririz.

Kurum kültürümüzü ve kurumsal değerlerimizi benimseyen, etik ilkelerle uyumlu çalışanlara sahip olmak temel politikamızdır.

“Müşteri Kalbimizdir” ilkesi ile “Onurla 25 Yıl” demek için hep birlikte bir aile olarak çalışırız.


Büyük ve kurumsal bir aileyiz,
En iyi olmayı hedefliyoruz ve bunun için çalışıyoruz,
Müşteri memnuniyetinin çalışan memnuniyeti ile birlikte gerçekleşeceğinin farkındayız,
Sektörümüzün öncüsü ve sözcüsüyüz,
Başarımımızın arkasında mutlu çalışanlarımız olduğunu biliyoruz,
Çalışanlarımıza reel ve planlı kariyer fırsatları sunuyoruz,
Verimlilik, operasyonel karlılık, israf etmememe, kaynakları etkin kullanma bilinci ile hareket ediyoruz.

Açık iletişimi destekliyoruz. “Anlamak, Anlaşılmak ve Anlaşmak” temel ilkemiz.

Tazelikte, Kalitede Lezzette, Fiyatta ve Hizmette Onur Sözümüz var. Tüm insan kaynakları politikamızı bu sözlerin yerine getirilebilmesi için yürütüyoruz.

İşe Alım, Seçme ve Değerlendirme politikamız ve Kariye Fırsatları İşe alımlarımızda pozisyonun gereklerini dikkate alarak, din, dil, ırk, cinsiyet, sosyal statü, engellilik ve askerlik hizmet durumu ayırımı yapılmaksızın objektif ve etik kurallara bağlı kalarak seçim yapmakta ve kariyer fırsatı sunmaktayız.

Önceliğimiz iç kaynaklarımızdan yetkinliklerinin gelişimi için imkan sunduğumuz çalışanlarımızı daha üst pozisyonlara taşımaktır. Bunu yaparken hedefleri olan, şirket strateji ve planlarımıza uygun çalışan adaylarımızı da değerlendiriyor, ailemize katıyoruz.

Bunu yaparken etkin mülakat ve değerlendirme süreci işletiyor, objektif kriterlere göre davranıyoruz.

Eğitim Ailemize yeni katılan her üyemize temel oryantasyon eğitimi ve mesleki eğitim veriyoruz.

Tüm süreçlerimizi yerinde, sınıf içi ve uzaktan eğitimle destekliyoruz. Böylece işin niteliği ve sektörel değişime hızlı ayak uyduruyoruz. Yönetici adayı yetiştirme eğitim programlarımızla iç ve dış kaynaklardan geleceğin yöneticilerini yetiştiriyor, nitelikli iş gücünü oluşturuyoruz.

Ücretlendirme Adil, rekabetçi , objektif, teşvik edici ve dengeli bir ücret politikası uyguluyoruz.
Görev, Sorumluluk ve Performans düzeyini dikkate alıyoruz.
Başarıyı ödüllendiriyor, prim ve teşvik edici uygulamalarımızı işletiyoruz.